تلفن AEMBearings
تلفن ها :
051-37665347
09354117894 عدالتی
Whats App
+98 9354117894
تماس با ما
« AEMBearings.IR »
AEM Bearings » خبرها » آموزش پسوند های سری N

آموزش پسوند های سری N

نماد N : بیانگر این است که وسط  بلبرینگ همراه با ساچمه ها قابل بیرون آمدن هستند .   به طور مثال :     N 206 نماد NU  : بیانگر این است که وسط بلبرینگ متحرک است و از دو جهت قابل بیرون آمدن است.   به طور مثال :         NU 206نماد NJ  :بیانگر این است که وسط بلبرینگ متحرک است و از یک جهت قابل بیرون آمدن است . 

به عبارت دیگر داخل بلبرینگ از یک طرف دارای لبه میباشد. .   به طور مثال :NJ 206      
24 شهریور 1396, 09:40 / خبرها / آموزش پسوند بلبرینگ ها

نظر بدهید


up