خبرها

لیست قیمت بلبرینگ های ژاپنی چینی و رومان

لیست قیمت بلبرینگ های ژاپنی و رومانی و چینی اعتبار تا پایان آبان ماه 98

از راست به چپ بخوانید

( آیتم - برند - قیمت )


برای دریافت آخرین لیست قیمت اینجا کلیک کنید 
09067/95NACHI         427,000
51200NACHI        171,000
NJ 328MURB           19,470,000
12749/10URB         147,000
51202NACHI        182,000
PB 20KOYO                 369,000
1315-KKOYO     2,805,000
51304KG        175,000
RLS12-ZZJAF                 623,000
15123/250URB         207,000
5210KG        635,000
RMS4-2RSKSM                 249,000
16005URB           62,000
528946KG    1,711,000
RMS 9KG                 402,000
18590/20KOYO         635,000
551Z11URB        317,000
RNU 0727KOYO                 317,000
21312-KWKOYO     3,438,000
557A/52ANACHI    1,518,000
F 212KG                 545,000
2201KOYO         427,000
5584/535KOYO    3,586,000
P 207KG                 251,000
22208-KMURB         709,000
598/92KOYO    2,089,000
p 213KG                 869,000
22213-CWKG     1,149,000
598/92NACHI    2,089,000
UC 207KSM                 924,000
22224-MBURB     7,975,000
598A/92KG    1,125,000
UC 208KSM              1,098,000
22226-MBWKG     6,325,000
6003KG          32,000
UC 209KSM              1,529,000
22309-CWKG         798,000
6004-ZZKG          46,000
UC 211KSM              2,035,000
22312-MBWKG     2,068,000
6011KG        181,000
UC 213KSM              3,685,000
2310URB     2,079,000
6014-ZZURB        457,000
UC 215KSM              5,335,000
23022-KEXNACHI     9,735,000
6014-2RSURB        457,000
UCF 204KSM                 879,000
23130-KWNTN   26,840,000
6020-2RSKG        895,000
UCF 205KSM                 913,000
23140-KMURB     4,147,000
6200KOYO          42,000
UCF 206KSM              1,265,000
24038-MBWKG   15,180,000
6200-ZZURB          36,000
UCF 207KSM              1,705,000
24040-MBWKG   19,470,000
6200-2RSURB          36,000
UCF 208KSM              2,035,000
25580/20KOYO         757,000
6201KG          23,000
UCF 209KSM              2,530,000
29748/10NTN         356,000
6201-ZZKG          27,000
UCF 210KSM              2,970,000
30219URB     1,271,000
6202-ZZURB          44,000
UCF 211KSM              3,410,000
30221KG     1,747,000
6202-2RSKG          31,000
UCF 212KSM              4,235,000
30230URB     5,775,000
6203-ZZURB          46,000
UCF 217KG              3,069,000
30303NTN         305,000
6208-N-27KOYO        369,000
UCFL 204KSM                 869,000
30303KOYO         305,000
6210-2RS پشت ماهیKOYO        439,000
UCFL 205KSM                 891,000
30303NACHI         305,000
62203-2RSKG          68,000
UCFL 206KSM              1,276,000
30317-DKG     2,112,000
6228-ZZKG    4,026,000
UCFL 207KSM              1,705,000
320/28NACHI         317,000
63/28KG        197,000
UCFL 208KSM              2,035,000
320/28NTN         317,000
63/28ZKG        208,000
UCP 204KSM                 869,000
32004KOYO         237,000
6300-2RSKG          38,000
UCP 205KSM                 891,000
32004NACHI         237,000
6300-ZZKG          33,000
UCP 206KSM              1,276,000
32004URB         135,000
6301-ZZKG          35,000
UCP 207KSM              1,705,000
3203KG         195,000
6309-2RSNRKG        349,000
UCP 208KSM              2,035,000
3203-VBTKG         195,000
6403KG        175,000
UCP 209KSM              2,530,000
32206KG         190,000
67048/10URB        186,000
UCP 210KSM              2,970,000
32308URB         732,000
68149/11URB        219,000
UCP 211KSM              3,410,000
32309URB         842,000
68305URB        110,000
UCP 212KSM              4,235,000
33012NTN     1,848,000
6800-ZZKG          24,000
UCP 213KSM              6,930,000
33013NTN     1,947,000
6807-2RSKG          58,000
UCP 214KSM              7,645,000
33014NTN     2,178,000
6905-ZZKG          58,000
UCP 215KSM              8,635,000
33015KGP2P         769,000
6905-2RSKG          58,000


                               -
3490/20URB         317,000
7215-BKG        549,000


                               -
395A/94KG         537,000
86647/10NTN        379,000


                               -
40*55*24KG         175,000
88506-2RSNACHI        329,000


                               -
412/7*7*9NTN           37,000
BO 17KOYO          73,000


                               -
4202IKS         175,000
DG306224KOYO        317,000


                               -
4203IKS         207,000
H 306KSM        183,000


                               -
45449/10URB         147,000
NN 3026-KMNACHI  17,050,000


                               -
462/53URB         537,000
NU 216KG    1,185,000


                               -
462/53NTN     2,151,000
NU 219EKG    1,705,000


                               -
480/72KOYO     2,163,000
NU 2217KG    2,239,000


                               -
498/92KG         879,000
NU 303KG        142,000


                               -

نظرات (0)

لطفا نظر دهید

محبوب

لیست کاسه نمد های ماشینی 30 دی 1396, 12:59
دانلود نرم افزار SKF 8 آذر 1396, 21:46
لیست قیمت بلبرینگ های ژاپنی چینی و رومان 19 آبان 1398, 18:01
کاسه نمد TTO 22 فروردین 1397, 21:30
لیست واترپمپ ها WR 25 تیر 1397, 20:13

تقویم

نظرشما در مورد سایت؟