تلفن AEMBearings
تلفن ها :
051-37665347
09354117894 عدالتی
Whats App
+98 9354117894
تماس با ما
« AEMBearings.IR »
AEM Bearings » خبرها » آموزش پسوند های بلبرینگ های سری 6000

آموزش پسوند های بلبرینگ های سری 6000
نماد FG یا TN  : بیانگر چنگ فیبری میباشد یعنی چنگی که بلبرینگ ها به آن متصل است از فیبر ساخته شده است .

این نماد بیشتر برای بلبرینگ های سری  6هزار  می آید و شامل بقیه بلبرینگ مثل سری 22هزار  و  23 هزار و24 هزار و  32   هزار و 30 هزار نمیشود 


نماد TN بیشتر برای بلبرینگ های سری هزار اسقاده میشود


و بعد از شماره بلبرینگ می آید.

 مانند : 

6204FG استاندارد عمومی (بیشتر با این نام شناخته میشود )
یا
6204TN

نماد  C3 : بیانگر دوربالا  بودن بلبرینگ میباشد و بلبرینگ مقدار کمی لقی دارد که بابت دور بالا بودن آن است.


در صورتی که لقی کنت نداشته باشد در دور بالا کنت وسط باعث ساییدگی ساچمه ها شده و بلبرینگ خراب میشود.

پس لقی کنت این نوع بلبرینگ ها بیانگر بی کیفتی نمیباشد.

این نماد میتواند بعد از هر شماره بلبرینگی بیاید. مانند : 


6204C3


نماد 2RS یا DD یا 2NS یا LLU: بیانگر این است که بلبرینگ دارای دو واشر پلاستیکی میباشد که این بدان معنی است که بلبرینگ در شرایط مرطوب کار میکند.


در صورتی که بلبرینگی در شرایط مرطوب کار کند و این ویژگی را نداشته باشد زنگ زده و زود خراب میشود حتی اگر بهترین برند باشد.


این نماد بیشتر برای بلبرینگ های سری  6هزار  و 5هزار  و GE می آید و شامل بقیه بلبرینگ مثل سری 22هزار  و  23 هزار و24 هزار و  32   هزار و 30 هزار نمیشود  مانند : 


6204-2RS استاندارد عمومی  (بیشتر با این نام شناخته میشود )


6204-2NS بلبرینگ های برند ناچی

6204DD  بلبرینگ های برند KBC

6204LLU سایر بلبرینگ ها


نماد ZZ  : بیانگر این است که بلبرینگ دارای دو واشر آهنی میباشد که این بدان معنی است که بلبرینگ در شرایط حرارت بالا کار میکند


درصورتی که بلبرینگی در شرایط حرارت بالا  کار کند و این ویژگی را نداشته باشد در صورت وجود واشر پلاستیکی واشر ها سوخته و گریس بخار میشود که باعث خرابی بلبرینگ میشود.


این نماد بیشتر برای بلبرینگ های سری  6هزار  و 5هزار  و GE می آید و شامل بقیه بلبرینگ مثل سری 22هزار  و  23 هزار و 24 هزار و  32   هزار و 30 هزار نمیشود  مانند :  


6204ZZ


نماد NR : بیانگر این است که بلبرینگ همراه با رینگ میباشد به طور مثال : 6308NR


نماد N : به تنهایی بیانگر جای رینگ در این نوع بلبرینگ میباشد23 شهریور 1396, 12:58 / خبرها / آموزش پسوند بلبرینگ ها

نظر بدهید


up