ساعت پاسخگویی : 8 صبح تا 8 بعد از ظهر

فروش : 8 تا 8 بعد از ظهر

05137665347


مدیریت فروش : 8 صبح تا 8 بعد از ظهر

09333617153 / محمد عسکریان


مدیریت کل : فقط ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر

09354117894 / ابوالفضل عدالتی

بخش مطالب

01 خرداد
1399
0

پیچ پیچ RCA: پوسته پوسته شدن

وضعیت خسارت
مسیرهای چرخش شافت پیچ و مهره توپ و یا سطح توپ مانند مقیاس به دلیل خستگی پوست می شود.

علل احتمالی
عمر طبیعی پیچ توپ
مونتاژ نادرست (سوء استفاده از خط)
روغن کاری کافی یا روان کننده نامناسب
از حفره ها یا چاله های خوردگی ایجاد شده است
نفوذ آلودگی و / یا آب
اقدامات متقابل
اگر عمر خستگی نورد کوتاه تر از حد انتظار است ، اندازه پیچ توپ را بررسی کنید
دقت مونتاژ را بهبود بخشید
روش روغنکاری را بهبود بخشید
روان کننده کافی را انتخاب کنید
از بار ضربه ای به پیچ توپ خودداری کنید
قابلیت آب بندی پیچ توپ را بهبود بخشید
 

پوسته پوسته شدن 1
قسمت: شافت پیچ
علائم: سطح توپ مانند مقیاس لایه برداری می شود
علت: بار بیش از حد افست به یک مهره توپ که توسط شافت پیچ توپ اشتباه تنظیم شده است آغاز می شود


 

پوسته پوسته شدن 2
قسمت: مهره توپ
علائم: سطح توپ مانند مقیاس لایه برداری می شود
علت: بار بیش از حد افست به یک مهره توپ که توسط شافت پیچ توپ اشتباه تنظیم شده است آغاز می شود

Awesome Image

معرفی نویسنده

ابوالفضل عدالتی میرنامی ، دارای 8 سال سابقه فروش و بیش از پنجاه سال سابقه خانوادگی در ضمینه بلبرینگ ، لیسانس برق قدرت