تلفن AEMBearings
تلفن ها :
051-37665347
09354117894 عدالتی
Whats App
+98 9354117894
تماس با ما
« AEMBearings.IR »
AEM Bearings » خبرها » سمینار آنلاین زنده: مبانی الزامات طراحی گیربکس - مفهوم - طراحی

سمینار آنلاین زنده: مبانی الزامات طراحی گیربکس - مفهوم - طراحی

مقدمه

ویژگی های اساسی یک گیربکس ، مانند ظرفیت بار و رفتار NVH ، می تواند در مراحل اولیه ابتدایی توسعه گیربکس تأثیر مثبت داشته باشد. این سمینار دانش مربوط به اندازه گیری مهمترین مؤلفه گیربکس را به طور کلی ارائه می دهد و به سؤالات زیر با جزئیات پاسخ می دهد:

مهمترین الزاماتی که باید هنگام شروع طراحی جعبه دنده جدید تعریف شود ، چیست و با تغییر این الزامات ، چگونه طراحی تأثیر می گذارد؟
مهمترین مؤلفه ها مانند چرخ دنده ها ، شفت ها و یاتاقان ها به چه اندازه است و چگونه می توان از نظر ظرفیت بار و NVH بهینه سازی کرد؟
در اولین طراحی مسکن خشن چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرد؟
چگونه می توان اندازه و وزن مونتاژ گیربکس را در مرحله اولیه طراحی تخمین زد؟

مخاطب هدف

این سمینار به مهندسین و تکنسین های شاغل در بخش (قبل از توسعه) یا فروش فنی می پردازد که می خواهند دانش خود را در زمینه طراحی گیربکس و اندازه قطعات قطعات گیربکس تقویت کنند.

موضوع اصلی

تحویل هندسه اصلی چرخ دنده های استوانه ای و باریک
اندازه و طراحی شفت
تحمل مفاهیم و انتخاب اندازه مناسب
پیش نویس طراحی مسکن و مدار روغن
تخمین اندازه و وزن گیربکس

اهداف

نسبت دنده ها و موقعیت محورها را تعیین کنید
اندازه قطعات اصلی گیربکس ،
مانند چرخ دنده ها ، شفت ها و یاتاقان ها
طراحی ناهموار مسکن
اندازه و وزن گیربکس را تخمین بزنید

مربیان

پروفسور دکتر اینگ. مارکوس کلاین

دانشگاه علوم کاربردی مونیخ ، گروه مهندسی مکانیک ، اتوماتیک و مهندسی هوایی

www.me.hm.edu
14 مرداد 1399, 16:26 / خبرها / آموزش بلبرینگ ها

نظر بدهید


up