تلفن AEMBearings
تلفن ها :
051-37665347
09354117894 عدالتی
Whats App
+98 9354117894
تماس با ما
« AEMBearings.IR »
AEM Bearings » خبرها » آموزش پسوند های بلبرینگ های سری DAC - DUC

آموزش پسوند های بلبرینگ های سری DAC - DUC

نماد DAC : 

این نوع بلبرینگ دو ردیف ساچمه گزد است و کنت آن دوتیکه است (به صورت استاندارد سادگی از بلبرینگ جدا نمیشود)

به طور مثال :

 DAC 35*65*35  یعنی بلبرینگی که داخل آن 35 پشت آن 65 و عرض آن 35 است 

(چرخ جلوی پراید )

نماد DUC : 

این نوع بلبرینگ دو ردیف ساچمه بشگه ای است و کنت آن دوتیکه است (به صورت استاندارد سادگی از بلبرینگ جدا نمیشود)

به طور مثال :

 DUC 35*65*35  یعنی بلبرینگی که داخل آن 35 پشت آن 65 و عرض آن 35 است.


 (چرخ جلوی پراید ) ساچمه بشکه ای است که کیفیت کارایی آن از DAC بهتر است


گاهی اوقات این بلبرینگ ها با GB هم شناخته میشوند.

اما در نماد DAC عدد جلوی این نماد بیانگر سایز بلبرینگ است اما در نماد GB  اینطور نیست

23 شهریور 1396, 14:36 / خبرها / آموزش پسوند بلبرینگ ها

نظر بدهید


up