تلفن AEMBearings
تلفن ها :
051-37665347
09354117894 عدالتی
Whats App
+98 9354117894
تماس با ما
« AEMBearings.IR »
AEM Bearings » خبرها » آموزش پسوند های سری UC سری اول

آموزش پسوند های سری UC سری اول

نمادUC : بیانگر بلبرینگ های یاتاقان ها معمولی (کوچک ) است . قبل از شماره بلبرینگ می آید. مانند :   UC206


نماد UCP : یاتاقانها معمولی (کوچک ) است که به شکل حلزونی هستند و اگر دارای بلبرینگ باشند اینگونه شناخته میشوند   

UCP 206

و اگر دارای بلبرینگ نباشند اینگونه شناخته میشوند
  
مانند: P 206

این یاتاقان به این صورت است ترکبی از  UC 206 +P 206 = UCP 206نماد UCPA : یاتاقانها معمولی (کوچک ) است که به شکل حلزونی بدون پایه هستند و اگر دارای بلبرینگ باشند اینگونه شناخته میشوند   

UCPA 206

و اگر دارای بلبرینگ نباشند اینگونه شناخته میشوند
  
مانند: PA 206

این یاتاقان به این صورت است ترکبی از  UC 206 +PA 206 = UCPA 206


نماد UCF : یاتاقانها معمولی (کوچک ) است که به شکل چهارپیچ هستند و اگر دارای بلبرینگ باشند اینگونه شناخته میشوند   

UCF 206

و اگر دارای بلبرینگ نباشند اینگونه شناخته میشوند
  
مانند: F 206

این یاتاقان به این صورت است ترکبی از  UC 206 + F 206 = UCF 206نماد UCFL : یاتاقانها معمولی (کوچک ) است که به شکل چشمی دو پیچ هستند و اگر دارای بلبرینگ باشند اینگونه شناخته میشوند   

UCFL 206

و اگر دارای بلبرینگ نباشند اینگونه شناخته میشوند
  
مانند: FL 206

این یاتاقان به این صورت است ترکبی از  UC 206 + FL 206 = UCFL 206

23 شهریور 1396, 21:58 / خبرها / آموزش پسوند بلبرینگ ها

نظر بدهید


up